Pozývame:


So 8.6.2024
Žilina @ Hájovňa

FVCK_KVLT (SK), NABOSOPOSKLE (SK)
benefit na VLKa
... ostatné koncerty

Vyhľadávanie:


Najnovšie fotky:

MASSA NERA, SNACKTHIEF (19.5.2024, Praha, Café Na půl cesty)

Najnovší rozhovor:

ROZPOR: "Kto chce mier, nech sa pripraví na vojnu!"

Najnovší report:

ARCRA, SUKOB, KORIDOR (17.5.2024, Žilina @ Hájovňa)

Najnovšia recenzia:

KAZOSTROJ - Masopust MC

Najnovší cestopis:

NONCONFORMIST (Slovensko)

Najnovší článok:

Pozvánka na Riot over river 8

Naposledy naskenovaný zin:

Predčasná vzbura #6 / 2014

Naposledy preložený text:

ARTURO - Walzer

Najnovší recept:

Goody foody na cibuľke a hríboch


MORKHIMMEL - ZLOSKŘIVEC 12"

Autor: Adrik | Počet videní: 714

Insane society
Ïnsömnïä! Täk tötö jë čïsté zlö! Pämätám sï, këď sä mï dö rúk döstälä prvá nährávkä MÖRKHÏTLËRÄ, ëštë lën v dvöjčlënnëj zöstävë. Pö nïëköľkých vÿpöčütïäch zäpädlä s nïë vëľkým záüjmöm prächöm. Úplnë ïné tö üž bölö prï ïch drühëj nährávkë "Shëëp ïn thë läbÿrïnth", këď üž bölï "rëgülérnöü" käpëlöü. Äk sï üž prï tëjtö döskë váhäl ä zdälä sä tï äž prïvëľmï tëmnöü, täk tútö döskü büdëš nënávïdïëť. Ëštë prëdtým vzälö mnöhö ľüdí vrátänë mňä nä mïlösť äj prvú nährávkü, ktörá vÿšlä vö Fräncúzskü v rëëdícïí nä vïnÿlë. Möžnö sï tö lën nähöváräm, älë nä ňöm znïë övëľä övëľä pöčúvätëlnëjšïë. Ä könëčnë könčím tëntö trápnÿ hïstörïcký úvöd ä döstáväm sä k Zlöskřïvcövï, ktörý vÿšïël vlänï pö kömplëtnëj výmënë mötörä. V Čëchách tö nëmöhlö výjsť ïndë äkö ü Ïnsänë söcïëtÿ rëcörds. Büdëm sä öpäköväť, älë üž söm vÿbräl z bänkömätü všïmné, ktöré mï Bärvák prävïdëlnë käždý mësïäc pösïëlä nä účët. Dlhé rökÿ má üž ürčïtý štändärt v prëvëdëní dösïëk äkö pötläčëná vnútörná käpsä älëbö öbrövský plägát k döskë nävÿšë. Nïë jë tömü ïnäk änï tëräz. Všëtkö jë kläsïckÿ lädëné v tmävých färbách ä žë vräj dïäböl, pärdón zlöskřïvëc nëchödí v čïërnöm ... Äkö söm üž näznäčïl, kömü hörkö ťäžkö lïëzlä dö üší prëdchádzäjúcä tvörbä, täk nëch sä rädšëj dö tëjtö döskÿ änï lën nëpúšťä. Mörkhïtlërövcï tëntöräz vÿmënïlï Šöpü zä Hëllsöünd, vďäkä čömü sä ïm pödärïlö döstäť z rëpráköv ëštë brütálnëjšïë östrëjší ä tötálnë zlý (zlý v döbröm) bläck mëtälövý zvük, ä tö jë üž čö pövëdäť. Änï bïcïë üž nëtëpú v d-bëät/crüstövöm rÿtmë, äž nä zöpár rýchlÿch päsáží jë tö všëtkö ödklëpäné v pömälšöm, nïëkëdÿ äž ärÿtmïcköm tëmpë. Äj Slávköv spëv sä mï zdá záhröbnëjší äkö këdÿköľvëk prëdtým. Äk tï z töhö všëtkéhö nëbüdë bëhäť mráz pö chrbtë, skús sï k döskë prëčítäť tëxtÿ plné jëmnëj mörbídnëj römäntïkÿ ä hnëď sä tö näpräví. Vÿpíchnüť müsím prë nëbänálnë tëxtÿ sklädbÿ "Zítřëk bëzë mě" ä "Dötëk mëdúzÿ", älë tïëž "Hrömädü mrtvých kräv", ktörá sä mï vrÿlä dö pämätë ëštë nä köncërtë s ÄNTÏSËCT. Šködä, žë 3 zö 7 tëxtöv sú pö änglïckÿ, älë tö prï spëvë äj täk nïktö nëspözná. Žïädnë prïrövnänïë sä dnës nëköná, nä tö bÿ sú tü ïní, plnövläsätëjší kölëgövïä. Prävdöü všäk jë, žë MÖRKHÏTLËR üž dávnö nëüctïëväjú pöhänïä lën v lökálnÿch tërïtórïách, prëtö sä nám östávä lën mödlïť k sätänövï, nëch Slávkä nënäpädnë ödsťähöväť sä zä vëľkú mlákü ä täm pökräčöväť v nïčëní v növëj zöstävë äkö sä tö üž räz stälö prï nëmënövänëj präžskëj vëlïčïnë. Pöčítäjtë s tým, žë söng z plánövänéhö splït 7" s ËWÏG FRÖST büdë ëštë väčšïë ZLÖ!

bandzone.cz/morkhimmel

  1. Insomnia
  2. Nothing
  3. Zítřek beze mě
  4. Dark sky
  5. Dotek medúzy
  6. Hromada mrtvých krav
  7. Tunica molesta

Pridaj komentár k recenzii:

Meno:

Email:

Antispam: S+E+V

Správa:

#5058 Vomit napí­sal/a: 04.03.2013 11:37:53

Mne sa zase nepáči, že si niekde nedal ¨ ale dĺžne... Ale ináč paráda

#5056 adrik napí­sal/a: 03.03.2013 22:59:54

http://translate.google.com/#sv/sk/

#5055 minothrasher napí­sal/a: 03.03.2013 22:55:41

Piči dojebal si to Adrik, to sa nedá čítať

Zaujalo nás:

Posledné komentáre:

07.05. 09:00 Tomáš Ničiteľ:


Skvelý scene report :) Som sa normálne vrátil v čase. Pre Ničiteľa to bol zásadný rok. V novembri 2013 sme odohrali náš prvý koncert práve v Interactive. Spolu s Human Humus, Warshock, Bur ..
Východné Slovensko scene report (archív zinov)

03.04. 21:34 Rado RK:


Bolo skvele, kopa ľudí naozaj odkiaľkoľvek...ako vždy naozaj ústretové prostredie bosorky...dik...normálne mi to pripomenulo BB spred skoro 20 rokov keď v Irishi, Tartarose, Podlaviciach, 77m ..
18.3.2024 PRACH, PIVNICA, NONCONFORMIST Banská Bystrica @ Bosorka (report)

28.03. 14:49 deegee:


Wrbo: Nesom istý, či si Adam pamätá večer :(
23.3.2024 MIND.OFF, ĎAS, DEPTHS OF MEXICO, MOIRA Košice @ Collosseum (report)

27.03. 07:06 Wrbo:


haha super report :-) Adam mi to podal podstatne strohejšie, už aj čítam, že prečo :-D
23.3.2024 MIND.OFF, ĎAS, DEPTHS OF MEXICO, MOIRA Košice @ Collosseum (report)

22.03. 19:06 emo:


Jedina moznost spieval Achmed. bol aj Vrabec ale nie vzdy. a staly clen bol Papi na gitare. Bicie neviem kto.
18.3.2024 PRACH, PIVNICA, NONCONFORMIST Banská Bystrica @ Bosorka (report)

22.03. 12:15 Majo:


Jasné že Košice!!!pilier ug scény vtedy a z chromatic A
18.3.2024 PRACH, PIVNICA, NONCONFORMIST Banská Bystrica @ Bosorka (report)

21.03. 19:21 adrik:


http://muzika-komunika.blogspot.com/2017/02/jedina-moznost-skusobna-live-atrium.html
18.3.2024 PRACH, PIVNICA, NONCONFORMIST Banská Bystrica @ Bosorka (report)

21.03. 19:20 Noro TT/Wien:


A bola tu otazka na tu Jedinu Moznost. Mysli sa JM z Kosic, kde hrali clenovia Nonc., tusim v 1989-91 (inac velmi potesilo, toto pocut po vyse 30 rokoch!)
18.3.2024 PRACH, PIVNICA, NONCONFORMIST Banská Bystrica @ Bosorka (report)

21.03. 19:17 Noro TT/Wien:


Dobre si to napisal kamo! Oplatilo sa z Viedne prist, aj ked boli namietky, ze Noncoformistisu nezohrati, ale u mna to atmosfera koncertu (aj pred koncertom) prevalcovala. Prach som predtym nepoznal ( ..
18.3.2024 PRACH, PIVNICA, NONCONFORMIST Banská Bystrica @ Bosorka (report)

21.03. 11:58 Majo:


A ktorej jedinej možnosti?lebo jedna je niekde z Handlovej,
18.3.2024 PRACH, PIVNICA, NONCONFORMIST Banská Bystrica @ Bosorka (report)